Времеизмерване и обработка на резултати от спортни състезания

Инфоспорт е лицензиран времеизмервач към Българска федерация по ски и Българска федерация по биатлон.


Инфоспорт оперира с модерна измервателна техника на австрийската фирма ALGE-TIMING. Извършва измерването на основните състезания от спортния календар на БФСки и БФБ и обработката на резултатите от тях.