Системна интеграция и телекомуникации


Правим необходимото за физическото и функционално свързване на различни компютърни системи, и софтуерни приложения за да действат като едно цяло.

Oпит и знания!


Фирмата е основана през 2008 година с основна дейност изграждане, поддръжка и разработка на информационни компютърни системи и софтуер. През годините екипа на Инфоспорт добавя различни, но допълващи се дейности, спомагащи за високото качество на услуги и продукти, които предлага на своите клиенти.

Стоян Атанасов

Изпълнителен директор

Любомир Иванов

Технически директор

Основни деиности


Контрол на достъп

Инфоспорт е изключителен представител за страната на австрийскиaтa фирмa SKIDATA.

SKIDATA е специализирана в изработването на бизнес оптимизирани цялостни решения за управляем достъп до паркинги, ски съоръжения, търговски центрове, офис сгради, стадиони, увеселителни паркове и басейни.

Системата е снабдена с безконтактни карти, които гарантират удобство при използването ѝ. Софтуера, който е в основата на системата, позволява автоматизация на продажбата на карти и събирането на дани за човекопотока използвал съоръженията за достъп.

Времеизмерване и обработка на данни в реално време

Екипът на Инфоспорт е лицензиран времеизмервач към Българската федерация по ски и Българската федерация по биатлон.

Фирмата използва измервателна техника на австрийската фирма ALGE-TIMING и извършва времеизмерване и обработка на данни на основните състезания от спортния календар на БФСки и БФБиатлон.

Придобиването през 2012 година на техника от Австралийската фирма RFID Race Timing Systems позволи на екипа да разшири възможностите за обслужване на състезания с масов старт. През годините са обслужени маратонски бягания, шорттрек и състезания по планинско колоездене.

Ски и сноуборд поддръжка и съхранение

Инфоспорт е изключителен представител за страната на австрийските фирми WINTERSTEIGER.

WINTERSTEIGER е всепризнат световен лидер в изработването на машини за ремнонт и поддръжка на ски и сноуборд оборудване. Фирмата предлага и висококачествени стелажи и сушилни рафтове за зимна екипировка, които спомагат за изграждането на стилни и ефективни ски-гардероби.

Софтуера свързващ наличноста в гардероба, сектора за настройки на оборудване и касите пести време и позволява едновременото обслужване на голям брой клиенти.

Ефирна графика

Периодичните стартове в зимните спортове, част от календара на Европейските купи по ски на FIS и желанието Българската федерация по ски, Инфоспорт и IMS за качествен ТВ продукт, са в основата фирмата да инвестира ресурс за създаване на собствен софтуер за ефирна графика - Sportivi.

Дългогодишният опит на екипа във времеизмерване и обработка на данни в реално време заедно със Sportivi, доведе до ТВ-продукция с качество на световно ниво.

Система за акредитиране и отпечатане на баджове

Инфоспорт е дългогодишен партньор на БФСки при организиране на стартовете от Световните купи по ски в България.

За регламентиране и контрол на достъпа на състезателните екипи, гостите, медиите и организаторите бе създадена система за онлайн регистрация, която завършва с издаване на индивидуална акредитационна карта, определяща зоните за достъп на всеки участник. За новия сезон сме приложили изцяло разработените протоколи за COVID-19 и системата е настроена за работа в условията на пандемията.

Свържете се с нас!


Екипа ни има готовност да се включи във Вашия проект.

София - 1407
ул. "Златен рог" 22
етаж 8, офис 22