Правилник за изчиславане на ранглистите - TXT

Ранглиста 1 - 10.12.2011г. - 20.02.2012г.

 • Момчета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момчета - старша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - старша възраст - PDF - CSV

Ранглиста 2 - 20.02.2011г. - 30.04.2012г.

 • Момчета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момчета - старша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - старша възраст - PDF - CSV

Ранглиста №3 - 30.04.2012г. - 10.12.2012г.

 • Момчета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момчета - старша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - младша възраст - PDF - CSV
 • Момичета - старша възраст - PDF - CSV